Thay màn hình Apple

Thay màn hình Apple

THAY MÀN HÌNH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 4 300,000 1 tháng
iPhone 4S 300,000 1 tháng
iPhone 5 550,000 1 tháng
iPhone 5C 550,000 1 tháng
iPhone 5S 600,000 1 tháng
iPhone 5SE Liên Hệ 1 tháng
iPhone 6 800,000 1 tháng
iPhone 6 Plus 1,300,000 1 tháng
iPhone 6S 1,000,000 1 tháng
iPhone 6S Plus 1,800,000 1 tháng
iPhone 7 1,500,000 1 tháng
iPhone 7 Plus 2,500,000 1 tháng
iPhone 8 1,800,000 1 tháng
iPhone 8 Plus 3,200,000 1 tháng
iPhone X 8,000,000 1 tháng

 

 

ÉP KÍNH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 4 200,000 Không bảo hành
iPhone 4S 200,000 Không bảo hành
iPhone 5 200,000 Không bảo hành
iPhone 5C 200,000 Không bảo hành
iPhone 5S 220,000 Không bảo hành
iPhone 5SE Liên Hệ Không bảo hành
iPhone 6 250,000 Không bảo hành
iPhone 6 Plus 350,000 Không bảo hành
iPhone 6S 350,000 Không bảo hành
iPhone 6S Plus 400,000 Không bảo hành
iPhone 7 450,000 Không bảo hành
iPhone 7 Plus 500,000 Không bảo hành
iPhone 8 600,000 Không bảo hành
iPhone 8 Plus 700,000 Không bảo hành
iPhone X Liên HệL Không bảo hành