Thay linh kiện

Thay linh kiện

 

iPHONE 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone   3 tháng
Camera trước   3 tháng
Chuông (loa ngoài)   3 tháng
Dây cáp sạc   3 tháng
Dây home   3 tháng
Dây nút nguồn   3 tháng
Dây tai nghe + volume   3 tháng
Rung   3 tháng
Loa trong   3 tháng
Pin   3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng)   Không bảo hành

 

iPHONE 4S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Camera sau iPhone   3 tháng
Camera trước   3 tháng
Chuông (loa ngoài)   3 tháng
Dây cáp sạc   3 tháng
Dây home   3 tháng
Dây nút nguồn   3 tháng
Dây tai nghe + volume   3 tháng
Rung   3 tháng
Loa trong   3 tháng
Pin   3 tháng
Ron màn hình   3 tháng
Phản quang màn hình   3 tháng
Vỏ (lưng)   Không bảo hành