Sửa mainboard

Sửa mainboard

iPHONE 4 ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng   3 tháng
Mất wifi   3 tháng
Mất cảm ứng   3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình   3 tháng
Không nhận sạc, USB   3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn)   3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)   3 tháng
Không camera   3 tháng
Mất imei   3 tháng
Sàng main   3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb - 3 tháng
     

 

 

iPHONE 4S ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Mất sóng   3 tháng
Mất wifi   3 tháng
Mất cảm ứng   3 tháng
Không đèn (hiển thị) màn hình   3 tháng
Không nhận sạc, USB   3 tháng
Mất nguồn ( chết IC nguồn)   3 tháng
Mất loa, mất chuông, tai phone nghe rè (lỗi IC Audio)    
    3 tháng
Mất imei   3 tháng
Sàng main    3 tháng
Thay ổ cứng 16Gb/32Gb/64Gb   3 tháng