Mở khóa iCloud

Mở khóa iCloud

MỞ KHÓA BẰNG PHẦN CỨNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 4 (1-2 ngày) 500,000 3 tháng
iPhone 4S (1-2 ngày) 800,000 3 tháng
iPhone 5 (1-2 ngày) 1,000,000 3 tháng
iPhone 5C (1-2 ngày) 1,200,000 3 tháng
iPhone 5S (1-2 ngày) 1,600,000 3 tháng
iPhone 5SE (3-5 ngày) 3,000,000 3 tháng

 

 

DỊCH VỤ ĐỔI MAIN ICLOUD ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
iPhone 6 (3-5 ngày) 1,200,000 – 1,800,000 3 tháng
iPhone 6 Plus (3-5 ngày) 1,300,000 – 1,900,000 3 tháng
iPhone 6S (3-5 ngày)
1,300,000 – 1,900,000  
3 tháng
iPhone 6S Plus (3-5 ngày)
1,400,000 – 2,000,000  
3 tháng
iPhone 7 (3-5 ngày)   3 tháng
iPhone 7 Plus (3-5 ngày)
   
3 tháng