Sữa chữa Iphone Xmobile.vn

DỊCH VỤ

Phục hồi dữ liệu
Ngày đăng: 15/04/2018 12:16:51 PM
Phục hồi dữ liệu[Chi tiết]
Thay màn hình Apple
Ngày đăng: 15/04/2018 12:09:50 PM
Thay màn hình Apple - Màn zin 100% , nếu phát hiện màn lô, linh kiện hoàn 200% tiền .[Chi tiết]
Nâng cấp - Cài đặt
Ngày đăng: 15/04/2018 12:52:48 PM
Nâng cấp - Cài đặt[Chi tiết]
Mở khóa iCloud
Ngày đăng: 15/04/2018 12:28:47 PM
Mở khóa iCloud[Chi tiết]
Sửa mainboard
Ngày đăng: 15/04/2018 12:58:45 PM
Sửa mainboard[Chi tiết]
Thay linh kiện
Ngày đăng: 15/04/2018 12:25:39 PM
Thay linh kiện[Chi tiết]